clanak False

Služba za financijsko-materijalne poslove

30.03.2018.
Voditelj Službe za financijsko-materijalne poslove - kontakt osoba:
Tel: 610-1213, faks: 610-1596

- obavljaju se poslovi pripreme analitičkih podloga i izrade nacrta financijskih planova Ureda, izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava, poslove analize službenih putovanja, izrade prijedloga zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu i usklađivanja Plana javne nabave s financijskim planom Ureda, poslove praćenja obračuna troškova poslovanja, namjenskog korištenja sredstava po korisnicima i namjeni, te izvršenja po financijskim pozicijama, poslove obrade računa, predračuna i drugih dokumenata prema kojima se vrši isplata, praćenja isplate računa te drugi financijski poslovi za potrebe Ureda.

ODSJEK ZA PLAN I ANALIZU
Voditelj odsjeka za plan i analizu - kontakt osoba:
Tel: 610-1213, faks: 610-1596

- obavljaju se poslovi pripreme analitičkih podloga i izrade nacrta financijskog plana Ureda, poslovi suradnje u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, poslovi analize službenih putovanja te izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava Ureda.

ODSJEK ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditelj odsjeka za financijske poslove - kontakt osoba:
Tel: 610-1213, faks: 610-1596

- obavljaju se poslovi izrade prijedloga zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu, poslovi pripreme dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave, poslovi izvršenja sklopljenih ugovora o javnoj nabavi te
poslovi suradnje s Uredom za javnu nabavu u pripremi podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, poslovi praćenja obračuna troškova poslovanja, te izvršenja po financijskim pozicijama, obrada računa, predračuna, putnih naloga i drugih dokumenata prema kojima se obavlja isplata.