clanak False

Služba za financijsko-materijalne poslove

01.01.2022.
Voditelj službe za financijsko-materijalne poslove: kontakt osoba:
tel: 610-1450, faks: 610-1289

- obavlja poslove vezano uz izradu financijskih, odnosno financijsko – planskih dokumenata i akata iz djelokruga Stručne službe, poslove izrade prijedloga financijskog plana Stručne službe za proračunsku godinu i analiziranja izvršenja financijskog plana, izrade prijedloga zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu, usklađivanja Plana javne nabave s financijskim planom Stručne službe, poslove praćenja obračuna troškova poslovanja, namjenskog korištenja sredstava po korisnicima i namjeni te izvršenja po financijskim pozicijama te izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava.