clanak False

Služba za vrednovanje nekretnina (od 1. siječnja 2020. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove preuzima poslove što se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina)

19.04.2017.

IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:

SLUŽBE ZA VREDNOVANJE NEKRETNINA, na lokaciji: Zagreb, Vodnikova 14, 1. kat
Voditeljica službe za vrednovanje nekretnina - Ruža Lisac: tel: 616-6243, faks: 610-0326
E-mail: ruza.lisac@zagreb.hr
E-mail: vrednovanje@zagreb.hr

 

- obavlja poslove vezane uz pripremu i unos podataka te vođenje zbirke kupoprodajnih cijena u eNekretninama, ažuriranje plana približnih vrijednosti u eNekretninama, evaluaciju podataka te izvođenje i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu vrijednosti nekretnina, pripremu pregleda približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina, izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina, izdavanja izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina, vođenje i izlučivanje zbirke isprava, dostavu podataka za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva, stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe povjerenstva, izrađuje Izvješća o tržištu nekretnina za svoje područje te izrađuje izračun aproksimativne vrijednosti nekretnina za interne potrebe.