clanak False

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Službenik za zaštitu osobnih podataka je, sukladno članku 2. stavku 1. točci 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Zakon), osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
- brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.


Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima

Prigovor na obradu osobnih podataka

Zahtjev za ostvarenje  prava na ispravak i/ili brisanje, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka

Zahtjev za povlačenje privole za obradu osobnih podataka

Uputa o pravima ispitanika

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
Grad Zagreb, Stručna služba gradonačelnika
adresa: Zagreb, Trg S. Radića 1
e-mail: szop@zagreb.hr
telefon broj: 610-1030
telefax broj: 616-6286


Info servis