clanak False

SOCRATES - online događanje „2nd Social Economy Mission“ 26. siječnja 2023.

08.02.2023.
U okviru projekta „Strengthening Social Economy for Innovative and Resilient Regions – SOCRATES“ (Jačanje društvene ekonomije za poticanje inovativnosti i otpornosti regija) koji je sufinanciran sredstvima EU Programa jedinstvenog tržišta (SMP COSME) Grad Zagreb je 26. siječnja 2023. organizirao online događanje „2nd Social Economy Mission“ koje je okupilo projektne partnere, lokalne dionike iz partnerskih zemalja te goste govornike iz Hrvatske i Slovenije.

Cilj događanja bio je dijalog o zajedničkim izazovima koje su partneri prethodno detektirali, kao i razmjena iskustava i najboljih praksi. Stručnjaci koji su predstavili svoje viđenje izazova u razvoju društvenog poduzetništva dolaze iz različitih sektora i na različite načine potiču razvoj društvenog poduzetništva. Tako je Goran Jeras (Zadruga za etično financiranje, Zagreb) govorio o modelima financiranja projekata društvenih poduzetnika; Ana Raguž (IMPACT HUB Zagreb) predstavila je utjecaj IMPACT HUB mreže na globalnoj razini; Nina Erjavec Ceglar (Regionalna razvojna agencija Savinjska d.o.o., Celje) predstavila je izazove primjene društveno odgovorne nabave koji se mogu pojaviti u praksi; Filip Brničević (Putem OAZAe d.o.o., Zagreb) na praktičnom primjeru pokazao je kako poslovati na uspješan i održiv način te kako pri tome uključiti u rad odnosno pomoći zapošljavanju osoba iz ranjivih skupina.

Zaključci sa događanja su da se regije zemalja partnera suočavaju sa sličnim problemima i izazovima i to posebice: nedefiniranim pravnim okvirom, financiranjem, vidljivošću sektora, sporim razvojem sektora, nedostatkom obrazovanja i nedostatnim razvojem vještina, nerazvijenim poslovnim modelima, kao i pitanjima održivosti i kapaciteta.

Navedeni zaključci predstavljat će vrijedan input za konačne preporuke i smjernice za unapređenje i razvoj društvenog poduzetništva u svakoj pojedinoj regiji, kao i temelj za izradu lokalnih provedbenih akata. Sve navedeno bi trebalo priodonijeti određenim pozitivnim pomacima u razvoju društvenog poduzetništva, a time onda i razvoju cjelokupnog gospodarstva.
Aktualno