clanak False

Središnje povjerenstvo i povjerenstva za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba za 2019.

09.10.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Središnje povjerenstvo
i povjerenstva za

popis nepokretne
imovine u
vlasništvu
Grada Zagreba
za 2019.

 
(9.10.2019.)
 
U Središnje povjerenstvo za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba imenuje se:
 
- za predsjednika:
Vladimir Bodulić;
 
- za članove:
Zlatko Makar,
Đurđica Pribilović,
Igor Kujundžić,
Vilma Plavčić.
 
Povjerenstvo za popis poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba
a) Tamara Pivac Petrović, predsjednica,
b) Juro Ivelj,
c) Tatjana Blažević.
 
Povjerenstvo za popis stanova u vlasništvu Grada Zagreba:
a) Boris Škrlin, predsjednik,
b) Lidija Šarlija Đurin,
c) Nenad Stanišak.
 
Povjerenstvo za popis zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba
a) Kristina Slovic Šarić, predsjednica,
b) Martina Bamburać,
c) Ivan Dragičević.
 

Radna tijela gradonačelnika