clanak False

Status žrtve seksualnog nasilja

11.01.2022.
Zakonom o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (Narodne novine 64/15.) definirano je seksualno nasilje u Domovinskom ratu u vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku utvrđene Deklaracijom o Domovinskom ratu, u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996. godine na  području Republike Hrvatske ili tijekom zatočeništva u neprijateljskom logoru ili zatvoru izvan područja Republike Hrvatske te status i prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu.
Uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom radu (Narodne novine 97/15.), a Gradski ured za branitelje, centri za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja i ovlaštene udruge pružaju u okviru svoje nadležnosti pravnu pomoć.
Postupak za stjecanje statusa i ostvarivanje prava stranka, njezin zakonski zastupnik ili opunomoćenik pokreću zahtjevom Ministarstvu hrvatskih branitelja na propisanom obrascu.
 
Obrazac Z
 
Obrazac ZN