clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa

14.05.2018.

Stipendija se dodjeljuje od 2007./2008. školske, odnosno akademske godine učenicima i studentima, a studentima poslijediplomskih studija od 2017./2018. akademske godine.

Uvjeti i postupak za dodjelu Stipendije utvrđeni su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg slabijega socijalnog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba

19/17).

Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog javnog natječaja kojeg raspisuje i objavljuje gradonačelnik Grada Zagreba do kraja studenoga svake godine. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a tekst natječaja na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa, kojega imenuje gradonačelnik Grada Zagreba iz redova stručnih djelatnika s područja socijalne zaštite i obrazovanja.

Opći uvjeti za sudjelovanje na natječaju su:

a) učenici:

-da su državljani Republike Hrvatske;

-da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;

-da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu ili Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;

-da nisu, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), ponavljali razred u srednjoj školi;

-da su završili prethodne razrede srednje škole, odnosno od 5. do 8. razreda osnovne škole (za učenike 1. razreda srednje škole) s prosjekom ocjena od najmanje 3,00;

-da prosječni mjesečni prihod po članu učenikova kućanstva, ostvaren u tri mjeseca prije mjeseca u kojemu je raspisan natječaj za dodjelu Stipendije, ne prelazi 60% proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje.

b) studenti:

-da su državljani Republike Hrvatske;

-da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;

-da su redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu;

-da nemaju, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), zaostajanja tijekom studija;

-da su završili prethodne godine studija, odnosno razrede srednje škole (za studente 1. godine studija) s prosjekom ocjena od najmanje 3,00;

-da nisu apsolventi ni studenti razlikovne godine studija;

-da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;

-da prosječni mjesečni prihod po članu studentova kućanstva, ostvaren u tri mjeseca prije mjeseca u kojemu je raspisan natječaj za dodjelu Stipendije, ne prelazi 60% proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje.

c) studenti poslijediplomskih studija:

-da su državljani Republike Hrvatske;

-da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;

-da su studenti poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija ili poslijediplomskih specijalističkih studija u Gradu Zagrebu;

-da nije protekao minimalan rok za završetak studija;

-da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;

-da prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva studenta poslijediplomskih studija, ostvaren u tri mjeseca prije mjeseca u kojemu je raspisan natječaj za dodjelu Stipendije, ne prelazi 60% proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

- socijalni status i druge socijalne prilike;

- uspjeh u školovanju, odnosno na studiju;

- ranije korištenje Stipendije.

 

Za Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente slabijega slabijega socijalnog statusa, u Proračunu Grada Zagreba za 2018. planirano je 2.600.000,00 kuna.

Do sada je dodijeljeno 397 stipendija: 191 učenicima i 206 studentima za što je izdvojeno 9.787.142,28 kuna