clanak False

Strateška procjena utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba na okoliš

19.04.2017.

Usvojeno:


Tijek postupka:

Javna rasprava: