clanak False

Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba, sukladno odredbi članka 2. Odluke o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/00 i 25/09) obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove u vezi s radom Gradske skupštine Grada Zagreba, njezinih radnih tijela i ostvarivanjem prava i dužnosti gradskih zastupnika a osobito poslove koji se odnose na sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, poslove protokola, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne samouprave drugih država, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, druge stručne, administrativne i tehničke poslove. Stručnom službom Gradske skupštine Grada Zagreba upravlja tajnik Gradske skupštine Grada Zagreba.

 

Sjedište: Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
Telefon: 610-1903
Telefaks: 610-1905
E-mail: tajnica-skupstine@zagreb.hr

 

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30.
Primanje stranaka: svakog radnog dana (ponedjeljak - petak) tijekom cijelog radnog vremena (8,30 - 15,30).