clanak False

Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu na izvedbi radova energetske obnove zgrade OŠ "Dobriše Cesarića", Ulica Ksavera Šandora Đalskoga 29

25.11.2019.
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice i to odabirom predmeta nabave.
Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.

Poštovani, za preuzimanje dokumentacije popunite obrazac i kliknite na pošalji.


Jednostavna nabava