clanak False

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA CJELOVITE OBNOVE ZGRADE UMJETNIČKOG PAVILJONA

24.03.2023.
Dana 24.03.2023. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave - OBNOVA 2 za predmet nabave:
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA CJELOVITE OBNOVE ZGRADE UMJETNIČKOG PAVILJONA
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7372491

Javna nabava - postupci obnove