clanak False

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA CJELOVITE OBNOVE PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ZA DJECU I MLADEŽ, ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 11

09.12.2022.
Dana 9.12.2022. u EOJN RH objavljen je postupak jednostavne nabave - postupci obnove za predmet nabave:
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA CJELOVITE OBNOVE PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ZA DJECU I MLADEŽ, ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 11

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7009459

Javna nabava - postupci obnove