clanak False

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA CJELOVITE OBNOVE DJEČJE BOLNICE SREBRNJAK

30.08.2023.
Dana 30.08.2023. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave - postupci obnove za predmet nabave:
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM CJELOVITE OBNOVE DJEČJE BOLNICE SREBRNJAK:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7976214

Javna nabava - postupci obnove