clanak False

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA UZROKOVANIH POTRESOM NA SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PLUĆNE BOLESTI, ROCKEFELLEROVA 3

18.10.2022.
Dana 18. listopada 2022. u EOJN RH objavljen je postupak jednostavne nabave - postupci obnove:
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA UZROKOVANIH POTRESOM
NA SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PLUĆNE BOLESTI, ROCKEFELLEROVA 3
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6814565

Javna nabava - postupci obnove