clanak False

Stručni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2013.

19.04.2017.

 

DANI PREVENTIVE

STRUČNI SKUP

 „Kontrolirajte svoj tlak, smanjite rizik za srčani i moždani udar“

 održan 08.travnja 2013.

 

     Povodom ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, jedan  od niza aktivnosti, bio je stručni skup uklopljen u Dane preventive, održan  na Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta u Zagrebu, u ponedjeljak 08. travnja 2013. Preporučena tema Svjetske zdravstvene organizacije obilježavanja ovog važnog dana je   „Kontrolirajte svoj tlak“ što je ujedno bio i naziv Stručnog skupa.  

      S Gradskim uredom za zdravstvo i branitelje, Projektom „Zagreb zdravi grad“ suorganizatori su bili: Hrvatsko društvo za javno zdravstvo Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Školu narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zajedno s partnerskim ustanovama i organizacijama.

 

     Strateški Projekt „Zagreb zdravi grad“ nalazi se u V fazi provođenja,  Gradska skupština Grada Zagreba, na 46. sjednici, 16. ožujka 2009. godine donijela je Zaključak o pristupanju Grada Zagreba V. fazi projekta „Zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Peta faza traje 5 godina od 2009. – 2013. godine. Opći cilj V faze projekta „Zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije je zdravlje i pravednost u zdravlju tj. zdravstvena jednakost u svim lokalnim politikama.

   Zdravstvena politika Grada Zagreba temelji se na načelima strategije «Zdravlja za sve» i osim sektora zdravstva i socijalne zaštite u unaprijeđenje zdravlja uključen je sektor za strategijski razvoj, okoliš i energetiku, promet, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, kao i sektor prosvijete.  

        Izvješće o provođenju Projekta „Zagreb zdravi grad za 2012. godinu“ u uvodnom djelu izložio je Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, u kojem je navedeno provođenje Projekta kroz šest odabranih prioriteta; promocija zdravlja i prevencija bolesti, obitelj i zdravlje, nezaposlenost, palijativna skrb, urbano planiranje okoliš i zdravlje, duševno zdravlje.

       Nastavak skupa odvijao se je na ovogodišnju preporučenu temu Svjetske zdravstvene organizacije u predavanju „Kontrolirajte svoj tlak, smanjite rizik za srčani i moždani udar“, prof. dr. sc. Antoinette Kaić Rak, voditeljice ureda Svjetske zdravstvene organizacije u RH, u kojem su dane smjernice i preporuke, te zdravstvena statistika  Svjetske zdravstvene organizacije.

      Uslijedila su predavanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temu „Javnozdravstveni značaj hipertenzije“ i „Epidemiologija akutnog infarkta miokarda i moždanog udara“. Nadalje je nastavljeno s unosom soli kao rizika za „Hipertenziju“ u kojem je Poliklinika „Srčana“ predstavila rezultate Projekta „Podizanje svijesti o štetnosti prekomjernog unosa soli“. Navedeni projekt dio je  prioriteta  Promocija zdravlja i prevencija bolesti, „Projekta Zagreb zdravi grad“.

         U drugom djelu skupa preporučena tema „Hipertenzija“ pokazana je na razini primarne zdravstvene zaštite, kroz predavanja „Prevencija hipertenzije u obiteljskoj medicini“ te „Faktori rizika za nastanak koronarnih bolesti“. Također je prikazana „Evaluacija rada patronažnih sestara Doma zdravlja Zagreb-Centar sa samozaštitnim grupama hipertoničara“.

        Na kraju skupa osvrt na „Hipertenziju“ - kako je vidi civilno društvo, dale su dvije udruge; Udruga za prevenciju prekomjerne težine i Udruga Promjena. Potaknuta je rasprava  o tome da očuvanje zdravlja i sprječavanje bolesti nije samo odgovornost pojedinca već i društva, koje u svoja ukupna bogatstva svrstava  zdravlje pojedinca, obitelji i zajednice.  Stoga, pristup politici zdravlja treba biti interdisciplinaran, aktivan i planiran.