clanak False

Strukovne udruge i udruženja građana

19.04.2017.

HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA
Brozova 8a, Zagreb
Tel: 01/30-33-600
Fax: 01/ 30-33-630
Http:www.huzip.hr
E-mail:huzip@huzip.hr.

 

 MREŽA CULTURELNIK
Http :
www.culturelink.hr
Http:www.culturelink.org

 

HRVATSKA AUTORSKA AGENCIJA

Ribnjak 40, Zagreb
Tel: 01/ 48-11-055
Fax: 01/ 48-17-122
Http:www.haa.hr
E-mail: infot@haa.hr

 

KULISA (Novine za kulturu i izvedbene umjetnosti)
Http :
www.kulisa.eu

TEATAR hr. Kazališni portal
Http :www.teatar.hr

H-alter- Portal Udruge za nezavisnu medijsku kulturu
Http : www.h-alter.org