clanak False

Sudjelovanje Grada Zagreba na Međunarodnom forumu Europana E14/E15 u Bruxellesu

20.11.2018.

U periodu od 16 – 18. studenog 2018. u Bruxellesu, u Belgiji, održana je radionica Međunarodnog foruma Europana E14/E15, na kojoj je sudjelovao i Grad Zagreb, kao višegodišnji partner organizacija Europan Europe i Europan Hrvatska.

Međunarodni forum Europana E14/E15 zamišljen je kao višednevni skup koji okuplja predstavnike iz različitih gradova Europe, a koji su sudionici pripreme ili provedbe različitih natječajnih ciklusa, bilo da su u statusu predstavnika gradova koji participiraju s odabirom lokacija, drugih partnerskih institucija u provedbi od strane naručitelja ili arhitekata natjecatelja koji nude inovativna rješenja te odgovore na izazove u planiranju suvremenog grada. U ovom ciklusu u fokusu je bila tema pod nazivom „Produktivni grad“ (Productive City). Tema skupa bila je najava specifičnih interesnih područja i ciljeva iz područja aktualnih europskih, ali i ekoloških globalnih tema, koje su predmet natječaja koji su u tijeku, onih koji su u najavi ili oni koji su završeni pa su trenutno u fazi provedbe i praktične primjene.

Nakon ciklusa Međunarodnog natječaja Europan 13, koji se bavio temom „Prilagodljivi grad“ (Adaptable City) provedenog i završenog 2015. godine, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, zadužen je za implementaciju prvonagrađenog natječajnog rješenja, u sklopu provedbe aktivnosti pod nazivom „Aktivnosti na Savi“. Prvonagrađeni je rad pod nazivom SWAMP ON THE RIVER autora Carlos Zarco, Sara Palomar, Jose Luis Hidalgo (Španjolska) i Zuhal Kol (Turska), te kroz cijelu 2018. godinu traje priprema lokacije za provedbu aktivnosti, s ciljem izvedbe privremenih demontažnih objekata na lokaciji i svečanog otvorenja manifestacije na rijeci Savi, u ljeto 2019. godine.

S obzirom da je ovo prilika u kojoj se po prvi puta nastoji implementirati nagrađeno rješenje Europana u Zagrebu, ispred Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada prezentiran je dosadašnji napredak Grada Zagreba u procesu implementacije ovog projekta, kao primjer provedbe dobre prakse s ciljem aktivnog doprinosa razmjeni znanja i iskustava u procesima planiranja suvremenih europskih gradova.

Prvi dan održano je uvodno predavanje o ciljevima skupa te terenski razgled lokacija koje je grad Bruxelles predstavio kao primjenu inovativnih praksi iz područja održivosti pametnih gradova i cirkularne ekonomije. Druga dva dana bila su posvećena prezentacijama i otvorenim diskusijama između ključnih dionika u provedbi prethodnih i najavi novih natječajnih ciklusa.


Aktivnosti