clanak False

Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020.

03.07.2020.
Dana 2. srpnja 2020. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim mrežnim stranicama objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020.
 
Cilj i svrha Poziva je rekonstrukcija postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednoga ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru (trgovačka društva u vlasništvu države i/ili JLP(R)S-a) te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici. 

Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 10.000.000 00 kn, dok je maksimalan iznos po prijavi do 500.000,00 kn.
 
Rok za prijavu započinje od 21. rujna 2020. godine u 9.00 sati  i traje do trenutka obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava, ili
obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.   
 
Dodatne informacije o ovome Pozivu dostupne su na poveznici: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Vijesti i aktualnosti