clanak False

Sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

30.06.2020.
Dana 30. lipnja 2020. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim mrežnim stranicama objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda 2020.
 
Cilj i svrha ovoga Poziva je sufinanciranje kupnje novih vozila i to:
 • električnih bicikala
 • električnih vozila kategorije L1, L2 ,L3, L4, L5, L6 i L7
 • električnih vozila kategorije M1
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1
 • vozila na vodik kategorije M1
 • vozila za prijevoz putnika kategorije M2, M3 i vozila za prijevoz tereta kategorije N1, N2 i N3 s vrstama pogona:
  • električni
  • „plug-in“ hibridni pogon
  • stlačeni prirodni plin(SPP)
  • ukapljeni prirodni plin (UPP)
  • vodik
 
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovoga Poziva su:
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • trgovačka društva
 • fizičke osobe(obrtnici i slobodna zanimanja)
 • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga). 

Sredstva Fonda dodjeljuju se putem pomoći, subvencija i donacija. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 22.000.000,00 kn, dok iznos dodijeljenih sredstava po korisniku iznosi najviše  400.000,00 kn. Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40 % Fondu opravdanih troškova. 

Slanje prijava počinje 7. srpnja 2020. godine u 09:00 sati, a završava objavom Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživ sredstava na mrežnim stranicama Fonda ili istekom 2020. godine.

Dodatne informacije vezane uz Poziv nalaze se na sljedećoj poveznici:  http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Vijesti i aktualnosti