landing
Na području grada Zagreba 1319 domova građana teško je oštećeno u potresu 22. ožujka 2020. godine. Ti su objekti označeni crvenom naljepnicom.  

Kako bi se pomoglo sugrađanima u ostvarivanju prava na sufinanciranje obnove njihovih objekata, odnosno u postupku prijave koja se podnosi Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Grad Zagreb je organizirao fiksne i mobilne timove.  

Sve informacije vezano za novčanu pomoć, mobilne timove i subvencije kamata mogu se dobiti putem e-maila novcanapomoc@zagreb.hr ili gospodarstvo@zagreb.hr te na telefon 610-1171 od 9,00 do 14,00 sati.

Napomena: 
Nakon obilaska svih građana čiji objekti imaju crvenu naljepnicu, planira se obilazak građana čiji objekti imaju žutu i zelenu naljepnicu što će uključiti i već prethodno kontaktirane građane kojima nije odgovarao predloženi termin dolaska mobilnih timova.