clanak False

U provedbi svi predmeti javne nabave

09.01.2020.
Većina postupaka javne nabave za projekt "Stavi pravu stvar na pravo mjesto" je završeno te su odabrani ponuditelji. U četvrtak, 9. siječnja, održan je sastanak sa svim ponuditeljima, a u ponedjeljak 13. siječnja predviđen je inicijalni sastanak s ponuditeljem u predmetu "Usluge organizacije javnih događaja na temu održivog gospodarenja otpadom". U postupku javne nabave za predmet "Mediji za potrebe projekta Stavi pravu stvar na pravo mjesto"trenutno nema ponuditelja.  
 
U provedbi su svi predmeti nabave te će usluge i materijali biti isporučeni u skladu s rokovima.
 
PREDMETI NABAVE U SKLOPU PROJEKTA „STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO“
 
1. Usluga stručne podrške za upravljanje projektom
Ugovoreni ponuditelj - Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb
Više informacija o dokumentaciji o nabavi možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Usluga stručne podrške za upravljanje projektom.
 
2. Usluga oglašavanja na temu održivog gospodarenja otpadom
Ugovoreni ponuditelj - Did d.o.o., Matije Slatinskog 11, Velika Gorica
Više informacija o dokumentaciji o nabavi možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Usluga oglašavanja na temu održivog gospodarenja otpadom.
 
3. Promotivni materijali na temu održivog gospodarenja otpadom
Ugovoreni ponuditelj - Kerschoffset d.o.o., Ježdovečka ul. 112, Zagreb
Više informacija o dokumentaciji o nabavi možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Promotivni materijali na temu održivog gospodarenja otpadom.
 
4. Usluga organizacije javnih događaja na temu održivog gospodarenja otpadom
Ugovoreni ponuditelj - Millenium promocija d.o.o., Ratkajev prolaz 8, Zagreb
Više informacija o dokumentaciji o nabavi možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Usluga organizacije javnih događanja na temu održivog gospodarenja otpadom.
 
5. Usluga izrade didaktičkih igračaka na temu održivog gospodarenja otpadom
Ugovoreni ponuditelj – Bestias dizajn d.o.o., Horvaćanska cesta 39, Zagreb
Više informacija o dokumentaciji o nabavi možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Usluga izrade didaktičkih igračaka na temu održivog gospodarenja otpadom.
 
6. Usluga izrade i održavanja aplikacije na temu održivog gospodarenja otpadom
Ugovoreni ponuditelj – Blazing edge d.o.o., Krbavska ulica 29, Split
Više informacija o dokumentaciji o nabavi možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Usluga izrade i održavanja aplikacije na temu održivog gospodarenja otpadom.
 
7. Mediji za potrebe projekta „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“