clanak False

U ZgForumu održana informativno- edukativna aktivnost projekta Tehničke pomoći OPKK „Sustav EU financiranja, programi teritorijalne suradnje, strateško planiranje“

02.02.2018.

Danas, 30. 01. 2018., u ZagrebForumu se održala informativno edukativna aktivnost projekta Tehničke pomoći OPKK „Sustav EU financiranja, programi teritorijalne suradnje, strateško planiranje“. To je prvi od ukupno šest modula vezanih uz korištenje ESI fondova u kojima će djelatnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoja Grada, kao regionalnog koordinatora Grada Zagreba, educirati sudionike javnopravnih tijela s područja Grada Zagreba.

 

Moduli su pripremljeni  u sklopu projekta „Podrška unaprjeđenju i daljnjem jačanju sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini” koji se financirao sredstvima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) EU.

U svrhu unapređenja sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove projekt su proveli Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, uz tehničku pomoć zajednice: Projekt jednako razvoj d.o.o., Algebra d.o.o. i Pučko otvoreno učilište Algebra.

 

Djelatnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, koji su u sklopu navedenog projekta prošli trening trenera za spomenute module, edukacije održavaju u okviru projekta Tehničke pomoći koji se financira iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020., a koji Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada provodi kao regionalni koordinator Grada Zagreba.

Svrha projekta je povećanje korištenja dostupnih sredstava ESI fondova kroz pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata drugim javnopravnim tijelima Grada Zagreba u svrhu korištenja ESI sufinanciranja, te kroz provođenje informativno-edukativnih aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike i jačanje kapaciteta samog regionalnog koordinatora.

 

Djelatnici gradskih upravnih tijela i  Zagrebačkog holdinga d.o.o. pokazali su veliki interes za sudjelovanje, te je današnjoj informativno- edukativnoj aktivnosti prisustvovalo 56 sudionika iz gotovo svih gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. Sudionici su aktivno sudjelovali u aktivnosti i planiranoj vježbi te su dali i dragocjen doprinos izlaganjem svojih iskustava u konkretnim projektima.

 

Aktivnost je dala pregled osnovnih termina iz ESIF sufinanciranja kao što su npr.: Kohezijska politika, ESI fondovi, operativni programi te prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja. Sudjelovanje je bilo interaktivno, te su sudionici nakon odslušanog teoretskog dijela sudjelovali u izradi praktične vježbe u kojoj su trebali pripremiti kratku prezentaciju o ESI fondovima te pripremljeno prezentirati sudionicima.

 

U zadnjem dijelu sudionici su upoznati s osnovnim pojmovima iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja koji su im približeni na konkretnim primjerima dvije strategije koje je koordinirao i pripremio Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: Razvojnoj strategiji Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine i Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine. Pojašnjen je sam proces planiranja i izrade dokumenata, provođenje te praćenja i vrednovanja.


Aktivnosti