clanak False

Ugovori o zakupu sklopljeni na određeno vrijeme

19.04.2017.

Postupanje zakupodavca u slučajevima kada je ugovor o zakupu sklopljen na određeno vrijeme, a prije isteka roka na koji je sklopljen, propisano je člankom 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

Iznimno od odredbe da se poslovni prostor daje u zakup javnim natječajem, zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora, a koji u potpunosti izvršava obaveze iz ugovora o zakupu, ponuditi najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme - ne dulje od pet godina.