clanak False

Uklanjanje građevine

30.08.2023.
UKLANJANJE GRAĐEVINE
Prije početka uklanjanja je vlasnik dužan tijelu graditeljstva, pisano prijaviti početak uklanjanja građevine.
U prijavi početka uklanjanja vlasnik je dužan navesti projektanta koji je izradio projekt uklanjanja, oznake tog projekta, izvođača i nadzornog inženjera te priložiti projekt uklanjanja u elektroničkom obliku.
Iznimno, projekt uklanjanja građevine nije potreban za uklanjanje građevina i radova određenih pravilnikom. Na uklanjanje građevine koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske osim ovoga Zakona primjenjuje se i zakon kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.
Obaveza prijave početka uklanjanja ne odnosi se na uklanjanje građevine na temelju rješenja građevinskog inspektora donesenog na temelju posebnog zakona.