clanak False

UKLANJANJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE UMJETNIČKE PLESNE ŠKOLE SILVIJE HERCIGONJE

04.01.2023.
Dana 04.01.2023. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave obnove za predmet: UKLANJANJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE UMJETNIČKE PLESNE ŠKOLE SILVIJE HERCIGONJE
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7098339
 

Javna nabava - postupci obnove