clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI
NEPARNI
KUĆNI BROJEVI
PARNI
Martićeva ulica (dio) 31-37 14A-16
Prolaz Jurja Ratkaja (cijela) 1-7 2-10
Ulica Antuna Bauera (dio) 1-29 2-28
Ulica Frane Bulića (cijela) 1-9 4-14
Ulica Nikole Tomašića (cijela) 1-13 2-12
Ulica Radoslava Lopašića (cijela) 3-13 2-14
Vlaška ulica (dio)   70-84