clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Bleiweisova ulica (cijela) 11-35 18-28
Ilica (dio) 125-163A 164-210
Međimurska ulica  (cijela) 1-21 2-14
Reljkovićeva ulica (cijela)   2-12
Slovenska ulica (cijela) 1-23 2-26
Trg dr. Franje Tuđmana (cijela - bez kbr)    
Trg Francuske Republike (cijela) 1-15 2-14/1
Ulica Gjure Čanića (cijela) 1-9 2-14
Ulica grada Mainza (cijela) 1-37 2-34
Ulica Janka Grahora (cijela) 1A-15 4-24
Ulica Josipa Fona (cijela) 1 4-6
Ulica Josipa Hanuša (cijela) 1-5 2-6B
Ulica Matka Talovca (cijela) 1-3  
Ulica Republike Austrije (dio)   14-38
Vodovodna ulica (dio) 7/1