clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Gradišćanska ulica (cijela)   2-36
Ilica (dio) 165-237 218-220, 222, 224G-232/1, 246-246A, 248-272
Prešernova ulica (cijela) 1-5  
Prilaz baruna Filipovića (dio) 1-29 2-40
Selska cesta (dio) 3-33A 2-20
Ulica Ivana Cankara (cijela) 1-21 2-18
Ulica Janka Vukovića (cijela) 1-11 6-10
Ulica Simona Gregorčiča (cijela)   2-10
Ulica Željka Maričića (cijela) 1  
Vodovodna ulica (dio) 1-7, 9-19A 4-20/9
Zaprešićka ulica (cijela) 19-25