clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Bademovac (cijela) 1-41A 2-14
Bolmanska ulica (cijela) 1-5 2-6
Črnomerečki potok (cijela) 3-31 4-18
Čukovići (cijela) 17-45B 2-4C
Dolski put (cijela)   2-20
Dražice (cijela) 1-15 2-6
Duboki dol (cijela) 1-13 2-10
Dunjevac (cijela) 1-17 2-16
Dvojkovićev put (dio)   40
Fraterščica (cijela) 3-121 4-156
Granice (cijela) 1-67 4-90
Jablanovac (cijela) 1-27 2-26
Kajfešov brijeg (cijela)   2-18
Krčelićeva ulica (cijela) 3-29A 4-30/1
Krištanovečka ulica (cijela)   2-10
Kruškovac (cijela) 3-15 2-20
Kvaternikova ulica 67-165 80-160
Orahovac (cijela) 1-31 2-46
Podvinje (cijela) 1-23 4-18
Severci (cijela) 1-7 4-6
Sokolovac (cijela) 1-27 2-14
Spojni put (dio) 1-17 6-18A
Srednjak (dio) 85-93 66-90
Strma cesta (cijela) 1-25 2A-16
Strmi odvojak (cijela) 1-7 2-6
Sveti Duh (cijela) 1-181 2-212
Šumski put (cijela) 1-7 4-36
Topnička ulica (cijela) 3-29 4-44
Trsje (cijela) 1-57 2-50
Ulica Branka Klarića (cijela) 1-9 4-18
Ulica Črnomerec (cijela) 1-209 12-140
Ulica dr. Milana Rojca (cijela) 1-35 2-28
Ulica Franje Nevistića (cijela) 1-21 2-20
Ulica grada Gualda Tadina (dio) 1-11  
Ulica Ivana Oršanića (cijela) 1-9 2-30
Ulica Josipa Matasovića (cijela) 1-11 2-12
Ulica Josipa Šabana (cijela) 1-7A 2-18/1
Ulica Matije Murka (cijela) 1-9 2-18
Ulica Srećka Karamana (cijela) 1-17 2-14
Ulica Vinka Beka (cijela) 9-13 10-12
Voćnjak (cijela) 5-27 2-66A