clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Antunovac (cijela) 1-39 2-34/2
Cerovac (cijela) 3-29 2-36
Čičkovina (dio) 1, 21-25 2-24
Domobranska ulica (cijela) 1-31/2 4
Drage (cijela) 1-3 4-8
Gramača (dio) 33 44-44/2
I. Podfuščak (cijela) 1-25 2-16
I. Vidovčica (cijela) 3-27 6-28
Ibrišimovićeva ulica (cijela) 3-11 2-14
Ilica (dio)   214/1-216, 220A, 224-224F, 244-244K, 246A/1-246A/2
Jaruga (cijela) 1-3 2-8
Kestenovac (cijela) 1-13 4-12
Klanac (cijela) 1-17 2-10
Kuniščak (cijela) 1-7 2-44
Mandaličina ulica (cijela) 1A-25 2-28
Nad lipom (cijela) 3-25A 4-24
Pećine (cijela) 1-15 2-12
Podfuščak (cijela) 1-25 2-40
Podolje (cijela) 1-15 2-34
Prevoj (dio) 1-47/1, 61-97 2-60
Prva Vidovčica odvojak (cijela) 1-15/1 2-10
Šestinski dol (cijela) 1-149 2-160
Šestinski dol odvojak (cijela) 1A-21 2-10/3
Šestinski vrh (dio) 61-67  
Šipki (cijela) 1-5 2-10
Ulica Filipa Vukasovića (cijela) 1-3 2
Ulica grada Gualda Tadina (dio)   2-28
Ulica Ive Serdara (dio)   54-60
Vidikovac (cijela) 1-49 4-30
Vidovčica (cijela) 3-67 6-64
Vinogradske stube (dio)   10-12
Vrhovec (dio) 1-195 4-196
Vrtlarska cesta (cijela) 1-47 2-12
Zamorski breg - odvojak (cijela) 1-9  
Zamorski breg (cijela) 1-39 2-60
Zatišje (cijela) 1A-23 2-28