clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Anina grana (cijela) 5-7/1 2-8
Anina ulica (cijela) 1-95 2A-96
Bastajski put (cijela) 1-13 2-18
Bijeljinska ulica (cijela) 1-29 4-32
Busovačka ulica (cijela) 1-19 2-18
Čabarska ulica (cijela) 1-9 2-10
Delnička ulica (cijela) 3-13/1 2-10
Dežanovački put (cijela) 1-19 18
Draganićka grana (cijela) 1-27 2-8
Draganićka ulica (cijela) 3-31 2-40
Dugavska ulica (cijela) 3 4-34
Erdutski put (cijela) 1-9  
Goraždanska ulica (cijela) 3-11 2-10
Grahovljanski put (cijela) 3-11  
Grubišnopoljski put (cijela) 39 2-32
I. Anina ulica (cijela) 3-17 4-16
I. Banjalučka ulica (cijela) 1-13 4-14
I. Rudeški ogranak (cijela) 1-17 2-4
I. Trebevićki ogranak (cijela) 1-17 2-16
I. Zagrebački odvojak (cijela)   2-8
Igmanska ulica (cijela)   2-16
II. Anina ulica (cijela) 1-9 2-16
II. Anina ulica I. ogranak (cijela) 1-7 4-10
II. Anina ulica II. ogranak (cijela) 1 2-4
II. Posavska ulica (cijela) 7 6-8
II. Rudeški ogranak (cijela) 1-49 2-50
II. Trebevićki ogranak (cijela) 1-21 2-18
II. Zagrebački odvojak (cijela) 1-25 2-24
III. Rudeški ogranak (cijela) 3-7 2-28
III. Trebevićki ogranak (cijela) 1-15 2-16
IV. Rudeški ogranak (cijela) 7-17  
Jablanska ulica (cijela) 3-53 16-82
Jablanska ulica I. odvojak (cijela) 3-5 2-6B
Jablanska ulica II. odvojak (cijela) 3-9  
Jezerska ulica (cijela) 3-63 8-70B
Josipdolska ulica (cijela) 3-9 4-12
Končanički put (cijela) 1-21 2-22
Korenička ulica (cijela) 1-43 2-42
Kraljevrški put (cijela) 1-3  
Kreševska ulica (cijela) 1-15 4-12
Lađevački put (cijela)   2-10
Lazinska ulica (dio) 51-69 44-68
Lužanska ulica (cijela) 3-15 6-14
Mostarska ulica (cijela) 1-33 2-32
Netretićka ulica (cijela) 1-37 2-40
Oriovačka ulica (cijela) 3-19  
Pešćanska grana (cijela) 1-5 4-10/2
Pešćanska ulica (cijela) 131-137 162-180
Pisarovinska ulica (cijela) 5-35B 2-38
Podravska ulica (cijela) 1-7  
Posavska ulica (cijela)   2-18
Prenjska ulica (cijela) 1-19 2-16
Prilaz Grge Antunca (cijela) 1-3 2-6
Ratarska ulica (cijela) 1-77A 6-64
Rudeška cesta (dio) 3-87 2-136/1
Rudeški odvojak (cijela) 1-25A 2-36
Rudeški ogranak (cijela)   2-6
Rudeški put (cijela) 1-7 6-8
Rumska ulica (cijela)   4-30
Sedlarička ulica (cijela) 1-7  
Selačka ulica (dio)   22-22/1
Skradska ulica (cijela) 1-7 2-8
Slankamenska ulica (cijela) 1-23 2-36
Sošička ulica (cijela) 1-53 2-54
Stara Jablanska ulica (cijela) 3-11/2 2-8
Šidska ulica (cijela) 1-15 2-16
Šokačka ulica (cijela) 1 4-8A
Topolnica (cijela) 1-25 2-28
Travnička ulica (cijela) 3-23 2-30
Trebevićka ulica (cijela) 15-23 2-28
Ulica Arnošta Grunda (cijela) 3 2-2A
Ulica Dragutina Freudenreicha (cijela) 1-19 2-20
Ulica Emila Kutijara (cijela) 1-17 2-18
Ulica Ervine Dragman (cijela)   2-6
Ulica Ive Raića (cijela) 3-5 4-8
Ulica Josipa Gostiča (cijela) 1-7 2-6
Ulica Josipa Pavića (cijela) 1-9 2-12
Ulica Margarete Froman (cijela) 1-15 2-12/1
Ulica Marija Šimenca (cijela) 1-17 2-18
Ulica Milana Langa (cijela) 1-13 2-6
Ulica Mile Dimitrijević (cijela)   2-6
Ulica Milice Mihičić (cijela) 1-11 2-6
Ulica Nine Vavre (cijela) 3-13 2-14
Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića
(cijela)
1-9 2-10
Ulica Vike Podgorske (cijela) 1-15/1 2-12
Ulica Vlade Habuneka (cijela) 3-5 6
Uljanički put (cijela) 1-27 4-28
V. Rudeški ogranak (cijela) 1-13 2-24
Vivodinska ulica (cijela) 3-31 2-40
Vlašićka ulica (cijela) 1-27 2-22
Vrbovska ulica (cijela) 1-7A 4-10
Zagrebačka avenija (dio)   90-94
Zagrebačka cesta (dio) 137-233  
Zenička ulica (cijela) 1-25 2-26