clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Brezinščak (dio) 5-9 4B-16
Bukovac (cijela) 1-137 2-108
Bukovački obronak (cijela) 3-5 2-26
Bukovački ogranak I. (cijela) 3-11 4-10
Bukovački ogranak II. (cijela) 3-11 2-14
Bukovački ogranak III. (cijela) 1-7 2-6
Bukovački ogranak IV. (cijela) 1-21 4-24
Bukovački vijenac (cijela) 3-25 2-40
Bukovački vijenac I. odvojak (cijela) 1-7/1  
Bukovački vijenac II. odvojak (cijela) 1-9 2-12
Bukovački zavoj (cijela) 3-7 2-14
Bukovečke stube (cijela) 1-7 2-4
Donji Brezinščak (cijela) 1-57 2-70
Gajščak (dio) 5A  
Gornji Bukovac (dio) 1-163 2-16A, 18-184
Gornji Bukovac I. odvojak (cijela) 1-9 2-4
Gornji Bukovac II. odvojak (cijela) 1-5 2-16
Gornji Bukovac III. odvojak (cijela) 1-17 4-20
I. Bukovački obronak (cijela) 1-5  
I. Požarinje (cijela) 3-7 2-6
II. Bukovački obronak (cijela) 1-7 2-6
II. Požarinje (cijela) 9-27 6-18
III. Požarinje (cijela) 1-31 6-22A
IV. Požarinje (cijela) 1-31 6-18
IX. Bukovački ogranak (cijela) 1-25A 2-14
IX. Požarinje (cijela) 1-17 2
Jaslice (cijela) 1-7 2-8
Jazbina (dio) 63  
Jurja ves (cijela) 1-113 2-68
Jurja ves I. odvojak (cijela) 1-3A 2-6
Jurja ves II. odvojak (cijela) 1 2-10
Jurja ves III. odvojak (cijela) 1-13 2-14
Korana (cijela) 1 2-24
Kosa (cijela) 1-13 2-26
Kosa I. odvojak (cijela) 1-7 2-10
Melinišće (dio) 3-3D, 5D  
Mogilska ulica (cijela) 3-29B 2-58
Mogilske stube I. (cijela) 1  
Mogilske stube II. (cijela) 1-15 2-10
Oboj (cijela) 1-81 2-80
Oboj I. odvojak (cijela) 1-3 2-4
Oboj II. odvojak (cijela) 1-3/1 2-6
Oboj III. odvojak (cijela) 1-3 2-8
Oboj IV. odvojak (cijela) 1-11 2-10
Oboj V. odvojak (cijela) 1 2-14
Oboj VI. odvojak (cijela) 1-5 2-16
Obojski gaj (cijela) 1-7 2-22
Obronak Prilesje (cijela) 1-21 2-8
Park Vjenceslava Miheteca (cijela - bez kbr)    
Podravski put (cijela) 1-5 2-12
Požarinje (cijela) 1-85 12-56
Predškolska ulica (cijela - bez kbr)    
Prilesje (dio) 1-1A, 3-115 2-62
Prilesje I. odvojak (cijela) 3-5 2-18
Prilesje II. odvojak (cijela)   2-8
Prilesje III. odvojak (cijela) 1-5 2-16
Prilesje IV. odvojak (cijela)   2
Prilesje V. odvojak (cijela) 1-7 2-6
Prilesje VI. odvojak (cijela) 1-3 2
Sedlo (cijela) 1A-35B 2-24
Trnac (cijela) 5-67 2-60
Trnac I. odvojak (cijela) 1 2-6
V. Bukovački ogranak (cijela) 3-15/1  
V. Požarinje (cijela) 1-19  
VI. Bukovački ogranak (cijela) 1-9 2
VI. Požarinje (cijela) 1-11 6-12
VII. Bukovački ogranak (cijela)   2-10
VII. Požarinje (cijela) 5 2-8
VIII. Bukovački ogranak (cijela) 5-11 2-18
VIII. Požarinje (cijela) 1-17 2-12
Vranićeva ulica (cijela) 1-31 8-28
X. Požarinje (cijela) 5-7 2-14
XI. Požarinje (cijela) 1-11 2-12
XII. Požarinje (cijela) 7-9 2-18
Zeleni kut (cijela) 1-5 4-6