clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Avenija Gojka Šuška (dio) 1  
Čaplinec (dio) 37-51  
Čret (dio) 3-141 2-2E/2, 6-64
Čretski odvojak (cijela) 1-17 2-22
Gornji Bukovac (dio)   16B-16C
Jazbina (dio) 1-61, 63A-153 4-148
Jazbinski gaj I. (cijela) 9-13 2-42
Jazbinski gaj II. (cijela) 1-11 2-8
Jazbinski odvojak I. (cijela) 1-21 2-20
Jazbinski odvojak II. (cijela) 1-17 4-16
Jazbinski odvojak III. (cijela) 1-25 2-4
Jazbinski odvojak IV. (cijela) 1-17 2-14
Jazbinski odvojak IX. (cijela) 1-13 2-14
Jazbinski odvojak V. (cijela) 1-21 2-20
Jazbinski odvojak VI. (cijela) 1-21 2-22
Jazbinski odvojak VII. (cijela) 1-25 2-14
Jazbinski odvojak VIII. (cijela) 1-19 2-26
Jazbinski odvojak X. (cijela) 1-21 4-16
Melinišće (dio) 5-5A, 7-13 4-10
Svetošimunska cesta (dio) 61-107 80-88
Štefanovec (dio) 13-15 2-4
Vrteci (cijela) 1-31 2-30