clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Barutanski jarak (dio) 157-161  
Barutanski ogranak V. (dio) 9A  
Bijenička cesta (dio) 97-141 92A-188
Bijenički ogranak I. (cijela) 1-11  
Bijenički ogranak II. (cijela)   2-8
Bijenički ogranak III. (cijela) 1-19 2-22
Borik (cijela) 1 2-8
Brestovac (cijela)   2-18
Dolčić (cijela) 1-41 2-52
Donji Rim (cijela) 1-31 12-16
Fratrovac (cijela) 1-43 10-42
Fučkovec (cijela) 1-5 2-18
Gorice (dio) 7-75 2-58I, 68B
Gorički odvojak (cijela) 5-11 2-22
Hrastik (cijela) 1-19A 2-22
Hrastovac (cijela) 1-19A 2-12A
Jasenik (cijela) 3-21 6-20
Korito (cijela) 1-11 14-22
Kozjačić (cijela) 1-29 2-20A
Kozjak (cijela) 1-67 2-58
Kozjak I. odvojak (cijela) 1-5 2-4
Lašćinska cesta (dio) 85-151 84-142
Lašćinske ledine (cijela) 1-27/1 2-20
Lašćinski Borovec (cijela) 5-31 2-40
Lipovac I. (cijela) 1-11 6-14
Lipovac II. (cijela) 1-7  
Lipovac III. (cijela) 3-7 2-4
Mali dol (cijela) 1-9 2-8
Rebar (dio) 5-29 2-46
Rim (cijela) 1-91 2-102
Rimski jarak (cijela) 1-41 2-24
Rimski odvojak (cijela) 1-9 2-10
Smrekovac (cijela) 1-13 2-12
Šljivik (cijela) 1-33 2-34
Veliki dol (cijela) 7-55 4-44