clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Benkovićeva ulica (cijela)   2-12
Božidarevićeva ulica (cijela) 7-13 2-28
Bukovačka cesta (dio) 1-27  
Duknovićeva ulica (cijela)   4
Jordanovac (dio) 1-29 2-8
Jordanovačke livade I. (cijela) 17-19  
Jordanovačke livade II. (cijela) 3-5 4
Klovićeva ulica (cijela) 1-9 2-18
Maksimirska cesta (dio) 51-123  
Petrova ulica (dio)   84-184
Trg Vlaha Bukovca (cijela) 1-3 2-4
Ulica Bele Čikoša (cijela) 1-5 2-16
Ulica dr. Pavla Markovca (cijela) 1-11  
Ulica Franje Krežme (cijela) 1-7 4-8
Ulica Franje Pokornoga (cijela) 1A-15 2-18
Ulica Ivana Rendića (cijela) 1-35 4-32
Ulica Josipa Račića (cijela) 1-13/1 2-16
Ulica Klementa Crnčića (cijela) 3-43 2-44
Ulica Lavoslava Švarca (cijela) 1-7 2-22
Ulica Miroslava Kraljevića (cijela) 1A-15 4-28
Ulica Nikole Mašića (cijela) 1-7B 4-12
Ulica Rudolfa Valdeca (cijela) 5-7 4-14
Ulica Vjekoslava Karasa (cijela) 1-11 2-10