clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Avenija Većeslava Holjevca (dio - bez kbr)    
Blatnička ulica (cijela) 3-15 4
Drinska ulica (cijela) 5-39 2-30
Drinjačka ulica (cijela)   14-16B
Fojnička ulica (cijela) 15-35/1 4-42
Križna cesta (cijela) 5-17/2 2-16A
Kruge (dio)   80-80A
Novska ulica (cijela)   2-36
Obala trnjanskih branitelja (dio - bez kbr)    
Pračanska I. (cijela) 1-7 2
Pračanska II. (cijela) 1-29 2-6A
Prudi (dio)   2
Prudi IV. (dio - bez kbr)    
Slimska ulica (cijela) 1-13 6-12
Starotrnjanska ulica (cijela) 3-79 2A-64
Trnjanska cesta (dio) 87-117 108-140A
Trnjanski nasip (cijela) 17-99D 38-58
Trnjanski nasip I. (cijela) 3-15/2 2-20
Trnjanski nasip II. (cijela)   2-20
Trnjanski nasip III. (cijela) 3-13  
Trnjanski nasip IV. (cijela) 1-25/1 2-20
Trnjanski nasip V. (cijela) 1-25A 2-30
Ulica Albe Vidakovića (cijela) 3-19 4-28
Ulica Blaža Lorkovića (cijela) 1-3 2-4
Ulica Dragice Hotko (cijela) 1-7 2-6
Ulica Ivana Metelka (cijela) 1-7 2-6
Ulica Ive Hergešića (cijela) 1-21 2-8
Ulica Josipa Andreisa (cijela) 3-17A 2-14
Ulica Josipa Andrića (cijela) 5-21 4-18
Ulica Mate Ujevića (cijela) 3-9 2-10
Ulica Stjepana Mihalića (cijela) 1-9 2-2A
Ulica Vinka Jeđuta (cijela) 1-19 2-18
Ulica Vladimira Ruždjaka (dio)   2, 2B-22
Usorska I. (cijela) 1-13 2-14
Usorska II. (cijela) 3-9 2-12
Usorska III. (cijela) 1-7 2-8
Usorska ulica (cijela) 33-61 10-54