clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Avenija Marina Držića (dio) 89-89A  
Bachova ulica (cijela) 1-23  
Benešićeva ulica (cijela) 1-31 6-14
Gavellina ulica (dio) 1-3 2-32
Miletićeva ulica (cijela) 1 2-24
Sachsova ulica (cijela) 1-5 2-6
Savica I. (dio) 3  
Slavonska avenija (dio)   6B-8
Strozzijeva ulica (cijela) 1-31 2-40
Ulica Augusta Cilića (cijela) 1-11 2-12
Ulica Dubravka Dujšina (cijela) 1-25 2-18
Ulica Frana Krste Frankopana (dio) 3-5  
Ulica Janka Rakuše (cijela) 1-37 4-38
Ulica Joze Laurenčića (cijela) 1 6-24
Ulica Milke Trnine (cijela) 1-41 2-46