clanak False

Upis učenika s teškoćama u razvoju u I. razred srednje škole

26.05.2021.

UPIS UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ŠK. GOD. 2021./2022.

Dokumentacija za prijavu i upis učenika u 1. razred srednje škole dostavlja se Gradskom uredu za obrazovanje, Ilica 25, u razdoblju od 24. 05. do 14. 06. 2021. u vremenu od 8:30 do 15:30 sati. Zbog važećih epidemioloških mjera, dokumentaciju ne dostavljaju pojedinačno roditelji učenika, već jedan stručni suradnik škole za sve učenike 8. razreda.
 
Obavezni dokumenti za prijavu učenika:
 
1)    Obrazac za prijavu kandidata s teškoćama u razvoju kojeg potpisuju učenik i roditelj (original) 
2)    Rješenje o primjerenom programu obrazovanja (kopija)
3)    Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (original)
    Molimo sve roditelje / stručne suradnike škola da vode računa o redoslijedu obrazovnih programa jer na 1. mjesto treba staviti onaj program koji bi učenik najviše želio upisati. Ako se isti program provodi u više škola, na obrascu se pored obrazovnog programa mogu navesti sve škole u kojima se program provodi.  
Kandidati smiju prijaviti samo one programe koji se nalaze na stručnom mišljenju HZZ-a.
    U jednom razrednom odjelu pojedinog programa može se upisati maksimalno 3 učenika s teškoćama u razvoju
    Potrebno je fotokopirati dokumente prije prijave jer će se cjelokupna dokumentacija morati naknadno predati u srednjoj školi u koju će učenik ostvariti upis.  
Nepotpunu dokumentaciju članovi upisnog povjerenstva neće zaprimati. 
Rok za zaprimanje dokumentacije: 24. 05. - 14. 06.  2021. godine.
 
PRAĆENJE REZULTATA UPISA I UPISNIH ROKOVA: 
Informacije o tijeku prijava i rezultate upisa obavezno pratiti na mrežnoj stranici www.upisi.hr