clanak False

Upisi u dječje vrtiće Grada Zagreba (ped.god. 2022./2023.)

09.05.2022.

Dragi roditelji/skrbnici,

Grad Zagreb je, u želji da vam olakša i osigura što jednostavniji upis djece u dječje vrtiće, omogućio uslugu e-Upisi u dječje vrtiće, uz pomoć koje iz svog doma možete podnijeti zahtjev za upis djeteta u odabrani dječji vrtić kojem je osnivač Grad Zagreb.

Prije podnošenja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić molimo da proučite Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba koja se nalazi na sljedećoj poveznici.
U sklopu navedene Obavijesti nalazi se i popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz zahtjev za upis djeteta.
 
Popis dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb možete vidjeti na sljedećoj poveznici.
 
Zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik djeteta podnosi od 11. do 24. svibnja 2022. isključivo putem elektroničke prijave, samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije.
 
Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić podnosi se isključivo putem Portala Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/), i to na poveznici e-VRTIĆI koja će biti aktivna od 11. do 24. svibnja 2022.:

Korisničke upute možete preuzeti na sljedećoj poveznici, a iste se nalaze i u samoj aplikaciji.
 
Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
 
Više o sustavu e-Građani i kako koristiti usluge u sustavu e-Građani možete vidjeti na poveznici, a listu prihvatljivih vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti možete vidjeti na sljedećoj poveznici.

Za podršku i pomoć pri podnošenju zahtjeva, roditelji/skrbnici mogu se obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena, putem telefona ili e-pošte.
Uz navedeno, s ciljem osiguravanja potrebne tehničke podrške u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa otvoren je Helpdesk, odnosno adresa elektroničke pošte na koju se roditelji mogu obratiti za eventualnu pomoć: e-upisi.vrtici@zagreb.hr

Razdoblje podnošenja zahtjeva za upis, još jednom ističemo, jest
od 11. do 24. svibnja 2022. godine.
 

 

REZULTATI - VAŽNO!!!

Sukladno Izmijeni obavijesti o upisu djece (poveznica), rezultati upisa djece bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 10. lipnja 2022. godine.