clanak False

Upisi

18.02.2021.

Pokretanje aktivnosti u vezi upisa djece u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. u osnovnim školama Grada ZagrebaUpis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba odmah po obavljenim pregledima djece u ambulanti školske medicine i pred stručnim povjerenstvom škole, a najkasnije do 15. lipnja 2021., sukladno odredbama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14).

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u I. razred osnovne škole provodi se od 31. ožujka do 4. lipnja, a iznimno od navedenog roka, molimo da se roditelji/skrbnici s djecom koja se trebaju školovati sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) i djecom koja su već dobila Rješenje o odgodi upisa u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2020./2021., jave nadležnom liječniku školske medicine radi utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta i upisa u I. razred osnovne škole u vremenu od 15. veljače do 15. travnja, a kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.

Sve ostale potrebne informacije za roditelje/skrbnike o mjestu i načinu provedbe pregleda zbog utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i upisa u I. razred osnovne škole navedene su uz ovu obavijest na poveznicama: Upisi u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. i Raspored pregleda 2021./2022.

 
Poveznice na: 

1.Obrazac zahtjeva za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole
2. Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021.-2022. na području Grada Zagreba
3. Raspored pregleda djece za upis u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021.-2022. na području Grada Zagreba