clanak False

Uporabna dozvola za određene građevine - Građevina izgrađena na temelju akta za građenje izdanog do 1.10.2007. godine

02.07.2019.
Uporabna dozvola za određene građevine
 • Građevina izgrađena na temelju akta za građenje izdanog do 1.10.2007.godine 
  Za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. može se na zahtjev stranke, umjesto uporabne dozvole, izdati uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine ili za dio te građevine.
  Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. plaća se posebna upravna pristojba u iznosu od 600,00 kn.
  Uz zahtjev podnositelj prilaže građevinsku dozvolu, odnosno drugi akt za građenje  temeljem kojega je građevina izgrađena.
  Uporabna dozvola se izdaje ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom, u pogledu namjene, najvećih vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblika i veličine građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru.

  OBRAZAC – zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu/dio građevine izgrađene do 1.10.2007.