lista bez dat + 122655

Urban E projekt

Grad Zagreb sudjeluje u projektu Urban E - Elektromobilnost u urbanim čvorištima kohezijskih zemalja, kao jedan od partnera u međunarodnom konzorciju, sa svrhom uspostavljanja neophodno potrebnog okvira za razvoj elektro-mobilnosti te povećanja učinkovitosti ekološko prihvatljivih usluga prijevoza u tri srednjoeuropske prijestolnice – Zagreb, Ljubljana i Bratislava.
 
PETROL, Slovenska energetska družbe, d.d. Ljubljana je vodeći partner/nositelj projekta, a ostali partneri na projektu su:
- Grad Zagreb;
- Grad Ljubljana;
- Grad Bratislava;
- Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE a.s.) – Slovačka;
- GO4, s.r.o. – Slovačka;
- GoOpti, d.o.o. – Slovačka;
- Petrol, d.o.o., Zagreb;
- SLOVENSKE ŽELEZNICE – POTNIŠKI PROMET d.o.o. (PROMET d.o.o.) – Slovenija;
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.473.060 EUR-a, od čega se 3.802.101 Eura sufinancira iz fonda Instrument za povezivanje Europe (CEF), namijenjenom za ulaganje u infrastrukturne prioritete u području prometa, energetike i digitalne tehnologije u svrhu jačanja i modernizacije trenutne mrežne infrastrukture na području Europske unije.
Vrijednost investicije na području grada Zagreba iznosi 1.390.216,00 EUR-a, a udio Grada Zagreba u proračunu projekta je 22,236 Eura, što Grad Zagreb osigurava iz vlastitih sredstava.
 
U sklopu projekta uspostaviti će se mreža javno dostupnih punionica za punjenje električnih vozila te razviti intermodalna platforma, koja nudi ekološko prihvatljive usluge prijevoza koji se prvenstveno temelji na električnim vozilima  te razvoj i uspostavu  platforme za optimizaciju puta e- vozila, koja će se pobrinuti da se kod odabira vozila za prijevoz pojedinačnog putnika uzme u obzir više parametara, kao što su: udaljenost putnika, dužina putovanja, status baterije, odnosno mogući domet električnog vozila te udaljenost najbliže punionice za električna vozila.

Konkretne aktivnosti koje će se provesti u Gradu Zagrebu su sljedeće:
  • Izrada studije s ciljem istraživanja tržišta u smislu potreba za infrastrukturom i uslugama,
  • Izrada Plana mreže punionica koje će se instalirati, a na bazi izrađene Studije potreba za infrastrukturom,
  • Izgradnja punionica – 49 AC i 9 DC (brži tip punjenja),
  • Uspostava informatičkih rješenja kao potpora korištenju punionica za električne automobile,
  • Uspostava E-shuttle i e-taxi servisa,
  • Izrada prijedloga poslovnog plana za daljnju implementaciju usluga infrastrukture za punjenje i održivu mobilnost, uključujući i prijedlog za sufinanciranje ovakvih aktivnosti većeg opsega,
  • Informiranje svih potencijalnih dionika tijekom provedbe projekta o prednostima ekspanzije e-mobilnosti i priprema materijala za komunikaciju prema nadležnim tijelima na lokalnoj i nacionalnoj razini.