lista bez dat + 113585

Urban Manufacturing projekt


Grad Zagreb je partner u projektu Urban manufacturing – Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces
 
Cilj ovog projekta je bolja podrška i razvijanje inovacijske infrastrukture: “zajednički prostori za suradnju”. Navedene prostore karakterizira se kao mjesta na kojima ljudi iz različitih disciplina rade zajedno za proizvodnju novih proizvoda i usluga. Primjeri uključuju Fab Labs, Living Labs, Open Innovation Centers i Cross-Sector Inkubatori. Međutim, takvi objekti često se bore za maksimiziranje njihovog utjecaja, zbog pitanja poput odvojenih ekosustava, lošeg upravljanja i izazovnih poslovnih / financijskih modela.

Cjelokupni cilj ovog projekta će se postići utvrđivanjem dobrih praksi u urbanoj proizvodnji; Poboljšanje povezanih instrumenata politike u gradovima / regijama partnera i praćenje učinaka. Partnerstvo je identificiralo tri specifične razvojne teme u odnosu na suradničke prostore: 
1) suradnička inkubacija; 
2) ulaganje u suradnju u istraživanje i razvoj; 
3) komercijalizaciju suradničke inovacije. 
 
Svaka tema ima grupu gradova / regija koji dijele taj interes i zajednički će raditi na poboljšanjima kroz iterativni proces razmjene iskustava, recenziranja stručnjaka i pisanja akcijskog plana. Svaki partner će definirati koji instrument politike će razvijati u prvoj fazi projekta, te koji će ostvariti putem akcijskom planu, koji će se pratiti i provoditi u dvije faze.
 
Očekivane promjene u društvu po završetku projekta su: povećanje iznosa ESIF financiranja za inovativnu suradnju; Povećanje broja poduzeća koja se bave kolaborativnim prostorima za suradnju; Veća integracija za inovacijske infrastrukture I definirani indikatori za mjerenje utjecaja politika, te osiguravanje održivosti.
 
Glavni rezultati projekta bit će 24 primjera dobre prakse; 14 studijskih posjeta; 8 partnerskih radionica za definiranje outputa pojedinih tema; 8 lokalnih skupina dionika; I 8 akcijskih planova grada / regije.
 
Nositelj projekta je Sveučilište Grada Birminghama (Birmingham City University-BCU), a partneri na projektu su:
- Grad Lisabon;
- Grad Birmingham;
- Grad Zagreb;
- Razvojna agencija Fomento San Sebastian;
- Lazio Regija;
- Grad Bratislava;
- Grad Vilnius;
- BSC, Business support centre Ltd., Kranj.
 
 
Grad Zagreb, kao partner  u proračunu projekta ima 169.262,00 Eura, za provođenje istraživanja i troškove sudjelovanja u projektu, od čega su bespovrtana sredstava 143.872,70 Eura, a udio sufinanciranja Grada Zagreba je 25.389,30 Eura, većinom kroz plaće službenika Grada koji na projektu sudjeluje.

Ukupna vrijednost projekta je 1.831.204,00 Eura i projekt je sufinanciran u sklopu programa Interreg Europe.

​Razdoblje provedbe projekta je 2017-2021.
 
Vise informacija o projektu je dostupno na slijedećem linku:
https://www.interregeurope.eu/urbanm/

Projekti u provedbi