clanak False

Urbanistički plan uređenja Groblje Kupinečki Kraljevec

22.09.2020.
1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Groblje Kupinečki Kraljevec (SGGZ 22/20)

2. JAVNA RASPRAVA
2.1. Oglas javne rasprave
2.2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Groblje Kupinečki Kraljevec
2.3. Sažetak Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Groblje Kupinečki Kraljevec
2.4. Aplikacija za e-primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Groblje Kupinečki Kraljevec: https://arcg.is/0v0Oue
2.5. Link za pristup javnom izlaganju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Groblje Kupinečki Kraljevec: https://meet.jit.si/Javnoizlaganje_UPUGrobljeKupineckiKraljevec , početak izlaganja 27.4.2021. u 17h
2.6. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Groblje Kupinečki Kraljevec

3. USVOJEN PLAN
3.1. Odluka o donošenju UPU-a Groblje Kupinečki Kraljevec (SGGZ 26/21)

Urbanistički planovi uređenja (UPU) - DONESENI