clanak False

Ured za demografiju

30.10.2018.
URED ZA DEMOGRAFIJU

Ured za demografiju obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, predlaganje strateških programa i projekata demografskog razvoja i razvoja društvenih struktura, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike usmjerene na podršku roditeljstvu i usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života, podršku učenicima, studentima, mladim znanstvenicima, mladima i djeci, koje provodi Grad, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada usmjerenih na demografski razvoj, te na druge poslove sukladno propisima.
 
Demografski razvoj
 
Gradski propisi
Program poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04)
 
Populacijska politika
 
Gradski propisi
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreb 17/17)
Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreb 10/18)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreb 11/18)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima (Službeni glasnik Grada Zagreb 9/08, 22/09, 11/18)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik Grada Zagreb 11/18)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreb 11/18)
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16)