clanak False

Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava - 1.1.2022. sve poslove Ureda preuzima Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo

01.01.2022.
Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/II
E-mail: mmljp@zagreb.hr

IZVAN SJEDIŠTA UREDA  na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1

POMOĆNICE PROČELNIKA:
Tihana Marić
Tel: 6100-032; 6101-307, faks: 6101-596
E-mail: tihana.maric@zagreb.hr

mr.sc.Milana Vuković Runjić, prof.
E-mail: milana.vukovic-runjic@zagreb.hr


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.