clanak False

Ured za upravljenje u hitnim situacijama - 1.1.2022. sve poslove Ureda preuzima Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost

01.01.2022.
Sjedište: Ulica kneza Branimira 71b
Tel: 658-5141
Faks: 6585-127 


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.