clanak False

Ured za zastupanje - 1.1.2022. sve poslove Ureda preuzima Stručna služba Gradske uprave

01.01.2022.
Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/III


POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PRAVNE STVARI:
Renata Vugrinčić, dipl.iur.
Tel: 6101- 321
E-mail: renata.vugrincic@zagreb.hr 

POMOĆNICA PROČELNIKA: Valerija Džajić, dipl.iur.
Tel: 610 - 0135
E- mail: Valerija.Dzajic@zagreb.hr

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.