clanak False

Ured za zastupanje

29.05.2020.
Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/III

PROČELNICA: Matea Topić, dipl.iur., privremeno će od 1. siječnja 2020., obavljati poslove pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najkasnije do
1. srpnja 2020.
Tel: 610- 1325, faks: 610- 0178
E-mail: matea.topic@zagreb.hr

Ured za zastupanje obavlja poslove koji se odnose na: zastupanje Grada u pravnim stvarima ped nadležnim tijelima, suradnju s gradskim upravnim tijelima u vezi s pokretanjem i vođenjem postupaka pred nadležnim tijelima, davanje pravnih mišljenja o procesno pravnim i materijalno pravnim pitanjima vezanim za pravne stvari u odnosu na postupke koji su u tijeku, praćenje rada odvjetnika u pravnim stvarima u kojima su ovlašteni za zastupanje, vođenje evidencija i obradu dokumentacije u vezi sa zastupanjem te na druge poslove sukladno propisima.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.